24Trains.tv
Trans-Siberian Express - Starting in Moscow
Privacy Voorwaarden
PERSOONLIJKE GEGEVENS - WAT IS HET? Persoonlijke gegevens hebben betrekking op een levend persoon die aan de hand van die gegevens kan worden geïdentificeerd. Identificatie kan geschieden door de informatie alleen of in samenhang met andere informatie waarover de verantwoordelijke beschikt of die waarschijnlijk in het bezit komt. De verwerking van persoonsgegevens wordt geregeld door de Algemene Verordening Gegevensbescherming (de "GDPR").

WIE ZIJN WIJ?
24 Media Licensing B.V.
KvK 68308159
Vestigingsnr. 000036762121
Catherina van Renesselaan 12
1217 CX Hilversum

Handelend onder de merknaam 24 Media Licensing

Deze en andere websites van 24 Media Licensing maken samen met onze merchandise shop(s), site(s) app(s) en social kanalen onderdeel uit van onze digitale producten.

24 Media Licensing is de gegevenscontroller. Dit betekent dat 24 Media Licensing beslist hoe persoonlijke gegevens worden verwerkt en voor welke doeleinden. Door gebruik te maken van onze Digitale producten ga je akkoord met de voorwaarden uit deze Privacy Statement. Je hebt keuzes met betrekking tot de gegevens die wij verzamelen. Er zal steeds gevraagd worden om toestemming en dat kun je weigeren. Wanneer dergelijke informatie nodig is om een dienst of product te bieden, kan die dienst of die functie als gevolg hiervan worden beperkt zonder de toestemming.

 

HOE VERWERKEN WE PERSOONLIJKE GEGEVENS?


24 Media Licensing voldoet aan haar verplichtingen onder de "GDPR" door persoonlijke gegevens bij te werken; door het veilig op te slaan en te vernietigen; door geen onnodige gegevens te verzamelen of te behouden; door persoonlijke gegevens te beschermen tegen verlies, misbruik, ongeautoriseerde toegang en openbaarmaking en door ervoor te zorgen dat passende technische maatregelen worden getroffen om persoonsgegevens te beschermen.
24 Media Licensing werkt voor bovenstaand samen met (technische) partners met wie 24 Media Licensing een Verwerkersovereenkomst sluit. Deze partijen staan verderop genoemd.

PRIOR SYSTEMS EN TOOL


Om je persoonlijke gegevens te verzamelen, verwerken en opslaan, gebruiken wij deze partners en systemen;
• Google Analytics
• Google Tag Manager
• Facebook, YouTube & Instagram
• CMS voor het management van onze website(s)
• Asset Management (voor opslag en verwerken van onze mediabestanden)
• Lightspeed (voor online merchandise)
• Mailchimp (voor onze nieuwsbrief)
• AWS
• Adyen (Payments voor abonnementen en de shop)

 

24 MEDIA LICENSING BV VERWERKT PERSOONSGEGEVENS OP BASIS VAN ONDERSTAANDE DOELMATIGHEID


We verwerken persoonsgegevens voor de volgende toepassingen of doelen;
• om je een abonnement te kunnen leveren
• om contact met je op te kunnen nemen over speciale aanbiedingen, events, op de hoogte te houden van nieuws of het kunnen toesturen van prijzen of merchandise
• om je suggesties te kunnen doen voor content, producten en diensten die passen bij jouw interesses

Hiervoor houden we ons aan de GDPR-regelgeving, waarbij doelmatigheid van persoonsgegevens centraal staat. 24 Media Licensing zal enkel gegevens vragen als deze met een inzetbaar doel nodig zijn. Door akkoord te gaan met onze opt-in vragen we je daarom minimaal om;


Voornaam
Achternaam
Adres en woonplaats
e-Mail adres

 

Bij het doen van een betaling zal Adyen additionele gegevens vragen voor het doen slagen van de transactie. Deze zijn te vinden op de site onder de voorwaarden van deze payment service provider.
Middels bijvoorbeeld acties kan 24 Media Licensing segmenten aan je profiel toevoegen. Bij de aankoop van een abonnement zal dat bijvoorbeeld je betaalgegevens betreffen, bij merchandise kan het om een shirtmaat gaan.

HOELANG WORDEN JE PERSOONSGEGEVENS BEWAARD


24 Media Licensing bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig. Daarbij kijken we naar de doelen waarvoor je gegevens zijn verzameld. Wij hanteren een bewaartermijn van 24 maanden na je laatste interactie of contactmoment met 24 Media Licensing, of zolang wettelijke voorschriften het bewaren van je gegevens rechtvaardigen.


ALGEMEEN


Via een mail aan gdpr@24medialicensing.com kun je beroep doen op de uitoefening van je rechten onder GDPR als inzage, correctie en verwijdering van je gegevens. Voor een nieuwsbrief kun je je uitschrijven via de link in de laatste ontvangen nieuwsbrief. Onze Algemene Voorwaarden vind je onder in de footer van onze website en we attenderen je erop deze te lezen voor gebruik van onze diensten.
Persoonsgegevens bij sollicitaties bewaard 24 Media Licensing tot maximaal 24 maanden na het invullen van een vacature. Dit om je eventueel te informeren over nieuwe vacatures.

 

DELEN VAN PERSOONSGEGEVENS MET DERDEN


24 Media Licensing verstrekt uitsluitend je gegevens aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Via aparte opt-ins kun je toestemming geven aan derden om je gegevens op te slaan. Dit tref je bijvoorbeeld aan bij onze Shop waarbij je voor persoonsgegevens wordt verwezen naar ID&T Merchandise B.V. Deze partij kan je dan direct benaderen.

24 Media Licensing maakt gebruik van diverse methodes voor targetting waardoor 24 Media Licensing je aanbiedingen kan doen of kan informeren, mogelijk met een partner maar altijd direct uit naam van 24 Media Licensing.


ANALYTICS


24 Media Licensing maakt gebruik van diverse tools. Zo kunnen er cookies worden geplaatst met als doel data te verzamelen om zo een optimale gebruikerservaring te geven. Met deze data krijgt 24 Media Licensing inzicht in het gebruik van de site(s) en kunnen deze statistieken worden toegepast op onze website(s). De informatie wordt opgeslagen op servers binnen de EU. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht. 24 Media Licensing heeft hier geen invloed op.

Tools used by Media Licensing:

 

• Facebook business manager for Facebook and Instagram
• Google analytics
• Google search console

Marketing tools:

• Google search
• Google display
• Facebook network (Facebook, Instagram)
• YouTube
• (E)mail marketing

 

Within the rules provided by GDPR, 24 Media Licensing has Processing Agreements with the processors to guarantee maximum security and considerate action.

By sharing something on social media, the visitor most often chooses to transfer data to the chosen platform such as Facebook or Instagram themselves. 24 Media Licensing has no influence on this.

Tools die 24 Media Licensing gebruikt;

 

• Facebook business manager voor Facebook en Instagram
• Google analytics
• Google search console

Marketing tools;
• Google search
• Google display
• Facebook netwerk (Facebook, Instagram)
• YouTube
• (E)mailmarketing


Binnen de regels die GDPR voorziet heeft 24 Media Licensing Verwerkersovereenkomsten met de verwerkers om security en zorgzaam handelen maximaal te borgen.
Door iets te delen op social media, kiest de bezoeker er in meest voorkomende gevallen zelf voor dat data overgaat naar het gekozen platform als Facebook of Instagram. 24 Media Licensing heeft hier geen invloed op.


INZAGE EN WIJZIGINGEN PERSOONSGEGEVENS


Voor vragen over privacy, inzage en wijzigingen in of verwijdering van persoonsgegevens kan door het sturen van een e-mail naar gdpr@24medialincensing.com

 

WIJZIGINGEN PRIVACY STATEMENT
De regels omtrent de bescherming van persoonsgegevens zijn aan verandering onderhevig. Europees zijn hier richtlijnen voor welke 24 Media Licensing naar best geweten en kunnen naleeft. 24 Media Licensing behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen. Controleer daarom regelmatig deze verklaring.
24 Media Licensing wijst je erop dat het voor iedere Nederlander mogelijk is om een klacht in te dienen bij info@24medialicensing.com


de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit via de link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/voorbeeldbrieven-privacyrechten