Privacyverklaring

Uw privacy is belangrijk voor 24trains.tv. Persoonlijke gegevens worden met zorg beveiligd en behandeld. Het verstrekken van persoonsgegevens is niet nodig om gebruik te maken van de website 24trains.tv.

Om optimaal gebruik te kunnen maken van onze website en activiteiten, onze nieuwsbrief of het bewaren van reisverslagen en treinvakanties geeft u toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken. Personen onder de 16 jaar mogen slechts persoonsgegevens aan ons verstrekken, indien zij daarvoor toestemming hebben verkregen van hun ouder(s) of wettelijke vertegenwoordiger.

We zullen uitsluitend vragen naar naam, (mobiel) telefoonnummer en e-mailadres. Ook worden via 24trains.tv andere gegevens vastgelegd, waaronder URL, IP-adres, browsertype en -taal, en de datum en tijd van uw bezoek aan onze website. 24trains.tv bewaart deze persoonsgegevens in beginsel zolang als dat nodig is voor onderstaande doeleinden, of om te voldoen aan onze wettelijke (bewaar)verplichtingen.

De gegevens gebruiken we om de website te optimaliseren, analyseren, deelname mogelijk te maken aan extra mogelijkheden op onze website of de ontvangst van onze nieuwsbrief.

24trains.tv handhaaft bij de verwerking van persoonsgegevens te allen tijde een beveiligingsniveau dat gezien de stand van de techniek voldoende zou behoren te zijn om ongeoorloofde toegang tot, aanpassing, openbaarmaking of verlies van persoonsgegevens te voorkomen.

Onze website kan hyperlinks naar websites van derden bevatten. Voor de inhoud van deze websites is 24trains.tv niet verantwoordelijk.

U kunt ons verzoeken uw persoonsgegevens in te zien. Indien de door ons verwerkte persoonsgegevens onjuistheden bevatten, kunt u ons verzoeken de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen. U kunt dit ook zelf doen via uw 24trains.tv account. Indien u niet meer door ons benaderd wilt worden, laat ons dit dan weten via ons contactformulier.

24trains.tv houdt zich het recht voor om deze policy te wijzigen en adviseert bezoekers van de website deze policy op gezette momenten na te lopen.